De stad huurt tot september onkruidverwijderaar Violette van de firma Milati, om die in te zetten op sportterreinen. De machine lokaliseert via camera’s het onkruid en verwijdert het mechanisch van blad tot en met wortel. Violette herkent via een software en camera’s een zestal onkruiden. De gerobotiseerde manier van verwijderen is duurzaam omdat er geen chemicaliën nodig zijn.

Tot september, er was eerder al een demo met een goed verloop, zal de impact van de machine op het aantal geregistreerde onkruiden in kaart gebracht worden op sportvelden in Kortrijk en deelgemeenten. Op basis van de ervaringen beslist de stad later over het al dan niet aankopen van een Violette. “Het is na de integratie van geautomatiseerde maairobots en de aanleg van meerdere kunstgrasvelden een nieuw stukje innovatie, met een positieve impact op het spelplezier van sporters”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).oorop, luisteren naar de markt en kijken vooral verder dan onze neus lang is. Deze mooie kans wilde ik daarom zeker niet voorbij laten gaan.”

De stedelijke sportdienst leerde de innovatieve onkruidverwijderaar kennen na een inschrijving in de Green Deal Sportdomeinen in Vlaanderen. Oplossingen zoeken om het hoogwaardig karakter van sportinfrastructuur te behouden én tegelijk voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving te zorgen, staan in deze Green Deal centraal. Nemen er ook aan deel: Sport Vlaanderen, Lokaal Netwerk Sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Bron: Het Laatste Nieuws
Auteur: Peter Lanssens
Foto: VRT NWS