Van Sport en Bos mochten wij de opdracht ontvangen om 12 voetbalvelden en 1 rugbyveld  te belijnen met de Intelligent One.

Het betrof de sportparken Ookmeer, Spieringhorn en Sloten Sloterweg in Amsterdam.

Sport en Bos is onderdeel van het cluster Sociaal en verantwoordelijk voor het Amsterdamse sportbeleid en het Amsterdamse Bos. Sport en Bos beheert, onderhoudt en verhuurt de gemeentelijke sportaccommodaties, ontwikkelt en organiseert activiteiten op het gebied van breedte- en topsport en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het Amsterdamse Bos.

Sport en Bos draagt zo bij aan Amsterdam als alom erkende sportstad. Een stad die uitnodigt tot (sportief) bewegen door een beweegvriendelijke en -stimulerende inrichting van de openbare ruimte, een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur en een rijk en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor alle Amsterdammers.

rugby stadion in Amerika met bovenaanzicht van belijning als voorbeeld